Αγαπημένε μου αναγνώστη πληροφοριακής σήμανσης συνέχεια σήμερα, με μια μικρή ιστορική αναδρομή στις ρίζες του παραδρόμου.